January 19, 2022

“กระเป๋า” มีใคร ทำไม่เป็น บ้าง… O’K’ ม าเลย

“กระเป๋า” มีใคร ทำไม่เป็น บ้าง… O’K’ ม าเลย

วิธีการสมัครกระเป๋าสตางค์? บทความนี้มีหลายอย่างที่จะบอกคุณว่า โอน จ่าย ยืม “กระเป๋า” แอปพลิเคชั่นเดียวก็จัดการได้ แอพร้านเผาชิมโดยธนาคารกรุงไทยเจ๋งมาก คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้งานในแอปพลิเคชัน รวมถึงการชำระค่าสินค้า บริการ
การโอนการซื้อ และการชำระเงินสำหรับสิ่งต่าง ๆ รวมถึงค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า บัตรเครดิต และเงินกู้นักเรียน ค่าปรับจราจร ฯลฯ คุณยังสามารถโอนโทรศัพท์มือถือที่ชาร์จแล้วไปยังทุกเครือข่าย ไม่ต้องพูดถึงมันอาจจะไม่ใช่เงินกู้ หรือเงินสด 1,000 บาทก็ไม่มาก

VDO…“กระเป๋า” มีใคร ทำไม่เป็น บ้าง… O’K’ ม าเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *