January 19, 2022

ใครยังไม่ผ่านบ้าง ของไทยพาณิชย์ #OK มา แนะนำให้

ใครยังไม่ผ่านบ้าง ของไทยพาณิชย์ #OK มา แนะนำให้

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม บุคคล SPEEDY LOAN จากธนาคารไทยพาณิชย์ สมัครสินเชื่อเงินสดได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน รับเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร
พร้อมวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ กู้ยืมวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 5,000,000 บาท และสะดวกสบายกับหลายช่องทางการผ่อนชำระ ไปดูรายละเอียดและวิธีสมัครกันเลย

ข้อมูลสินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN
-สมัครง่าย โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
-หากได้รับการอนุมัติ ทางธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ที่ลูกค้าได้แจ้งความไว้

-อนุมัติวงเงินตั้งแต่ 20,000 – 5,000,000 บาท
-กู้ 20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน
-กู้ 30,001 – 99,999 บาท ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน

-กู้ 100,000 – 5,000,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน
-ชำระเงินคืนธนาคาร เป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน
-คิดอัตราดอกเบี้ยแบบ ลดต้นและลดดอก
-ผ่อนชำระขั้นต่ำได้ 12 เดือน และสูงสุดได้ไม่เกิน 72 เดือน

สินเชื่อบุคคล Speedy loan อนุมัติไว
-อนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 5,000,000 บาท
-ระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นานสูงสุด 72 เดือน

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบุคคล Speedy Loan
-โปรแกรม Speedy Loan Normal ผ่อนสบายเพียงแสนละ 2,700 บาท/เดือน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีอายุระหว่าง 20-60 ปี

2. มีรายได้ขั้นต่ำ
– 15,000 บาท สำหรับ พนักงานประจำ ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว
– 15,000 บาท สำหรับ เจ้าของธุรกิจ

3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
เอกสารการสมัคร
-สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
-สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)
-สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)

-สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า
เงื่อนไขโดยรวม
-อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับการอนุมัติวงเงิน ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 เท่านั้น
-ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

-หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
-ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการเว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจ

แจ้งล่วงหน้าได้ กรณีท
-มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

VDO>>>>ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือสอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *