ด่วนเม็ดเดียว,ชอบมากฟาดได้ฟาดแม่น้ำหนึ่ง ก่อนปล่อยเลขธูปปู่ 1มิถุนายน64

ด่วนเม็ดเดียว,ชอบมากฟาดได้ฟาดแม่น้ำหนึ่ง ก่อนปล่อยเลขธูปปู่ 1มิถุนายน64

ด่วนเม็ดเดียว,ชอบมากฟาดได้ฟาดแม่น้ำหนึ่ง ก่อนปล่อยเลขธูปปู่ 1มิถุนายน64

ด่วนเม็ดเดียว,ชอบมากฟาดได้ฟาดแม่น้ำหนึ่ง ก่อนปล่อยเลขธูปปู่ 1มิถุนายน64

หวย