ขึ้นที่ผู้ใด สาธุ แล้วจะมีโชคขึ้นที่ผู้ใด สาธุ แล้วจะมีโชค

ขึ้นที่ผู้ใด สาธุ แล้วจะมีโชคขึ้นที่ผู้ใด สาธุ แล้วจะมีโชค

ขึ้นที่ผู้ใด สาธุ แล้วจะมีโชคขึ้นที่ผู้ใด สาธุ แล้วจะมีโชค

VDO ขึ้นที่ผู้ใด สาธุ แล้วจะมีโชคขึ้นที่ผู้ใด สาธุ แล้วจะมีโชค

หวย