ไม่พูดเยอะ​ ตั_ _วเดี_ ยว​ ล่าง​ 16/5/64

ไม่พูดเยอะ​ ตั_ _วเดี_ ยว​ ล่าง​ 16/5/64

ไม่พูดเยอะ​ ตั_ _วเดี_ ยว​ ล่าง​ 16/5/64

หวย